Plantis's Fantastic Retro

Have Plantis Your Way.

Glad över mitt nya jobb

Jag är helt ny som chef men känner mig så glad över mitt nya uppdrag. det kommer krävas extra tid så här i början men det kan man inte ha någonting emot. Det tar tid att sätta sig in i alla de detaljer som ska ingå i mitt arbete. Jag vet att åtminstone en i gruppen är bitter på att jag fick den plats hon också hade sökt men jag kan inte ägna mer tid och kraft åt det. Det var inte jag som tog beslutet utan ledningen. Nu ska jag göra mitt bästa!